Huurvoorwaarden


Prijzen

1   Prijzen

 • Onze prijzen zijn inclusief BTW, omniumverzekering met beperkte vrijstelling, reisbijstandsverzekering, verbruik van gas en WC-product.
 • Dieselverbruik en eventueel AdBlue is ten laste van de huurder. Oplevering en binnenleveren gebeurt met volle tank. Het eventuele verschil is ten laste van de huurder.
 • Er wordt een borgstelling gevraagd van € 1000,00. Eventuele naheffingen door gebreken en/of schade worden van deze borg afgehouden. Eventuele naheffingen of verborgen gebreken (verkeersboetes, tolheffingen,...) kunnen ten alle tijden na de beëindiging van het huurcontract opgeëist worden.

2   Verhuurtermijnen

Weekverhuur

 • Afhaling op maandag of vrijdag, tussen 13.00 en 15.00 uur, op afspraak (tenzij anders overeengekomen).
 • Inlevering op maandag en vrijdag voor 11.00 uur op de einddatum.
 • Bij te late inleveirng, wordt een kost van € 50,00 per uur verrekend via de borg.

Weekendverhuur (van vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag)

 • Voor zover beschikbaar en volgens afspraak.

Winterverhuur

 • Winterverhuur is mogeliik op aanvraag. Sneeuwbestemmingen en skivakanties worden niet toegelaten. Campers zijn standaard niet voorzien van winterbanden.

3   Uitrusting

 • Volgens inventaris omvat de uitrusting:
  • een fietsenrek,
  • een uitdraaibare luifel,
  • een aansluitsnoer voor 220v elektriciteit,
  • 1 à 2 gasflessen (naargelang de periode),
  • wiel keggen,
  • toilet-product.
 • Alle voertuigen zijn aangepast aan rijbewijs B.

4   Wat wordt niet toegelaten

 • Gebruik van bijkomende toestellen (frietketel, microwave,...) in de motorhome.
 • Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine is niet toegelaten
 • huisdieren zijn op aanvraag toegestaan mits overleg en duidelijke afspraken.

5   Voorwaarden

 • Onze verhuur geldt enkel voor Europese bestemmingen en bestemmingen volgens het groene verzekeringsdocument.
 • In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (door bijvoorbeeld schade, panne,...) heeft de verhuurder het recht een vervangvoertuig in te schakelen, zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping (zie punt 8).
 • het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen (apparatuur, drugs, illegale personen of goederen,...) conform de Europese wetgeving hierrond.
 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden tot het betalen van een schadevergoeding door de overtreder/huurder. De schadevergoeding is gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
 • Eventuele problemen (bij motor of onderstel) of schade onderweg, dienen binnen de 24 uur telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij voor terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.
 • Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de motorhome ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden u bij vertrek gemeld. Let op: De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van het MTG (maximum toegelaten gewicht, 3500kg) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.
 • De huurder mag niet onderverhuren aan derden.
 • Bij niet-reiniging van de motorhome wordt € 250,00 aangerekend (buiten poetsen: € 75,00, binnen poetsen: € 100,00, ledigen toiletcassette: € 75,00).
 • Reiniging gebeurt door de huurder niet met een hogedrukreiniger, schuurmiddelen of agressieve producten.

6   Betaling

 •  Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot te worden voldaan. (weekend: € 150,00, weekverhuur: € 250,00).
 • Het restant van de huursom en de borg van € 1000,00 moet bij afhaling in ons bezit zijn. Betalingen kunnen cash of met bankoverschrijving.
 • indien de betaling uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door de verhuurder geannuleerd. In dit geval worden er annulatiekosten in rekening gebracht (zie artikel 7).

7   Annulatie door de huurder

 •  Indien een verhuurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annulatiekosten verschuldigd:
  • 50% van de huurprijs bij annulatie 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de huurperiode.
  • 75% van de huurprijs bij annulatie korter dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode.
  • 100% van de huurprijs bij annulatie korter dan 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode.
 • De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de motorhome voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, worden de annulatiekosten naar evenredigheid verminderd.

8   Annulatie door de verhuurder

 • Een verhuurovereenkomst kan niet geannuleerd worden door de verhuurder tenzij er verzwarende omstandigheden zich voordoen aan de huurderszijde. Bijvoorbeeld een gerechterlijke vervolging of gerechtelijk verlies van rijbewijs, een vermoeden van kwaad opzet of frauduleuze praktijken,... In deze gevallen zal de verhuurder de verbreking op eenzelfde manier aanrekenen als in artikel 7 omschreven.
 • Wanneer de betaling niet werd ontvangen voor de start van de huurperiode zal de verhuurder de verbreking op eenzelfde manier aanrekenen als in artikel 7 omschreven.
 • Wanneer de motorhome niet rijvaardig is door bijvoorbeeld een ongeval of technisch defect, valt dit onder de noemer heirkracht of overmacht. De verhuurder zal er alles aan doen om een andere, vergelijkbare motorhome aan te bieden, kosteloos en zonder recht op schadevergoeding of enige andere compenserende regel. Indien de verhuurder er niet in slaagt een oplossing voor te stellen, zal de verhuurder het huurcontract moeten beëindigen en alle ontvangen voorschotten en gelden kosteloos terug bezorgen aan de huurder. Dit zonder recht op schadevergoeding of enige andere compenserende regel binnen de 5 dagen na het ontbinden van het contract.

De huurvoorwaarden zijn onderdeel van het huurcontract.
Het huurcontract verwijst naar deze huurvoorwaarden.
Deze worden door beide partijen ondertekend bij het aangaan van de reservatie.

Gerechtelijke geschillen worden door de rechtbank van Hasselt behandeld.

Bij vragen of opmerkingen kunt u ons steeds contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

 

 

 

 

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.